Zbierka na Misiu 2017 ukončená!

Drahí priatelia! Naša zbierka sa už skončila. Sme naozaj vďační, že sa stále nájdu ľudia, ktorí sú ochotní pomáhať tým, ktorí to potrebujú. Veď napokon, človečenstvo sa ukazuje najmä v tom, keď sme solidárni a nezištne pomáhame. Tohtoročná Misia 2017 si dala za cieľ vyzbierať čo najviac peňazí hlavne na pomôcky do škôl, aby sa tak skvalitnila výučba Srbských detí, nakoľko práve tieto deti sú zárukou prežitia srbského národa v okupovaných srbských provinciách  Kosovo a Metochija.Čítať viac

Ctení priatelia Srbov na Kosove a Metochiji!

Ako ste si mnohí určite všimli aj tento rok sme v rámci medzinárodného projektu EFSK rozbehli finančnú zbierku na pomoc ťažko skúšanej srbskej menšine v odtrhnutom Kosove. Chceme poprosiť každého, kto má nielen proslovanské ale aj základné ľudské cítenie a zmysel pre solidaritu aby obetoval zo svojho rozpočtu pár eur.

Sme si vedomí, že v dnešnej globalizovanej dobe sú moderné a tým pádom aj podporované všemožné pochybné zbierky pre Afriku či iný tzv. rozvojový svet. My v slovenskej sekcii EFSK však tvrdíme, že krv nie je voda a preto nás svedomie nabáda v prvom rade pomáhať našim ubiedeným slovanským bratom a sestrám.

Otvorte priatelia svoje srdcia a pridajte sa k nám v tejto skutočne životne nutnej zbierke. Odmenou vám bude nielen dobrý pocit na duši ale aj úsmev na tvárach a nehynúca vďaka srbských detí pre ktoré, je táto zbierka primárne určená.

Za slovenskú sekciu EFSK vám vopred ďakujeme.

 

SOLIDARITA JE NAŠOU ZBRAŇOU!

Začala sa nová zbierka na Misiu 2017

Tak ako predchádzajúce roky aj tento rok aktivisti EFSK organizujú misiu na podporu chudobných srbských škôl v Kosove a Metochiji. Tento rok by sme radi podporili základnú školu v dedine Novo Brdo, ktorá pod našim patronátom výrazne skvalitnili svoju výučbu. Tak ako v minulom roku by sme radi deťom zaopatrili štartovacie balíčky do školy. Z predchádzajúcich ročníkov vieme, že veľké problémy spôsobuje chladné počasie a s tým spojená zima v triedach, preto by sme radi škole pomohli zakúpiť vyhrievacie teleso.

V pláne máme tiež podporiť ďalšiu srbskú školu v regióne tiež tzv. štartovacími balíčkami pre žiakov, alebo športovými potrebami. Tak isto ako v predchádzajúcich rokoch vyberieme niektorú zo sociálne odkázaných mnohodetných srbských rodín, ktorá od nás dostane trvanlivé potraviny, hygienické potreby a nejaké šatstvo pre deti.

Môžete si byť istý, že každé vyzbierané euro pôjde na podporu tejto zbierky. Myslite na to, že pokiaľ u nás 5 euro neznamená takmer nič v Kosove sa za túto sumu dá pre miestnych Srbov zakúpiť podstatne viac. Práve preto budeme radi aj za každý malý finančný príspevok.

Slováci otvorte svoje srdcia a spoločne pomôžme našim ťažko skúšaným slovanským bratom.

SOLIDARITA JE NAŠOU ZBRAŇOU!

PRIDAJTE SA NA FACEBOOKU A ZDIEĽAJTE UDALOSŤ – TU!

 

Číslo účtu: IBAN: SK 91 1111 0000 0013 8402 6000

V správe pre príjemcu uveďte meno, ktoré chcete mať uvedené v zozname darcov.

Zbierka končí: 20.9. 2017

Misia na Kosovo a Metochiju 2016 – 4. časť

Zbierky na Misiu 2016 sme sa zúčastnil i my, aktivisti slovenskej sekcie EFSK. Reportáž však písal náš český kolega, preto vám reportáž prinášame z jeho pera v českom jazyku!

Situace v Orahovci

Poměry v okrese Orahovac se dosud zcela nezklidnily. Srbové zde již mají svobodu pohybu a mohou se bez problému pohybovat albánskou částí Orahovce a také i v jiných oblastech Kosova obývaných Albánci. Během dne mohou např. běžně chodit i do albánských kaváren v Orahovci, ale stále přetrvávají některé druhy diskriminace. Jedním z hlavních problémů je již zmiňovaný zábor srbských pozemků Albánci. Mezi místními Albánci se najdou extrémisté, kteří se nadále snaží znepříjemňovat život zdejším Srbům. V Srbské části města Orahovce se albánští extrémisté schválně procházejí se psy nebo se zde úmyslně rychle prohánějí auty, občas Srbům zanadávají. Někdy dokonce nadále dochází k etnicky motivovaným krádežím majetku tamních Srbů. To vše u mnoha Srbů vyvolává pocit nejistoty, který umocňuje velmi špatná ekonomická situace.Čítať viac

Misia na Kosovo a Metochiju 2016 – 3. časť

Zbierky na Misiu 2016 sme sa zúčastnil i my, aktivisti slovenskej sekcie EFSK. Reportáž však písal náš český kolega, preto vám reportáž prinášame z jeho pera v českom jazyku!

Pomoc chudým rodinám v srbských enklávách

Poslední den našeho pobytu na Kosovu jsme věnovali pomoci chudým srbským rodinám v okrese Orahovac. Průvodcem nám byl Jovan Djuričić, stostarosta srbské samosprávy v daném okrese. Všem rodinám jsme věnovali pomoc v podobě oblečení a hraček pro děti, hygienických potřeb a dlouho trvanlivých potravin. Oblečení a hračky jsme získali díky sbírce a ostatní věci jsme jim nakoupili celkem za 200,- euro. Hlavním zdrojem obživy daných rodin bylo vždy zemědělství, Albánci jim ovšem protiprávně zabrali jejich pole a tak teď nemají z čeho žít. Dřevo na zimu si musejí kupovat, ačkoliv mají vlastní lesy, ty jsou ovšem také zabrané Albánci. To vše způsobilo velkou bídu, v níž teď dané rodiny musí žít.Čítať viac

Misia na Kosovo a Metochiju 2016 – 2. časť

Zbierky na Misiu 2016 sme sa zúčastnil i my, aktivisti slovenskej sekcie EFSK. Reportáž však písal náš český kolega, preto vám reportáž prinášame z jeho pera v českom jazyku!

Návštěva Prizrenu

Cestou z Gory jsme se zastavili v Prizrenu. Jedná se o jedno z největších měst na Kosovu. Navštívili jsme jej v předchozích letech několikrát a pokaždé jsme fascinování jeho krásou. Město má zachované nádherné historické centrum a orientální duch. Zdobí jej starobylé mešity z 15. a 16. století a ještě starší kostely, jež jsou zapsány na seznamu památek UNESCO. Albánští extrémisté sice s podporou německých vojáků KFOR tyto kostely v roce 2004 vypálili, avšak v posledních letech došlo k jejich obnově. My jsme navštívili chrám sv. Jiří v centru města.Čítať viac

Misia na Kosovo a Metochiju 2016 – 1. časť

Zbierky na Misiu 2016 sme sa zúčastnil i my, aktivisti slovenskej sekcie EFSK. Reportáž však písal náš český kolega, preto vám reportáž prinášame z jeho pera v českom jazyku!

V říjnu 2016 proběhla naše již pátá humanitární mise na Kosovu a Metohiji. Stejně jako vloni i tentokrát proběhly souběžně dvě mise Evropské fronty solidarity pro Kosovo. Jedna byla organizovaná naší českou a také slovenskou sekcí. Další byla organizovaná německou sekcí. Obě mise však měly svůj samostatný program a pomáhaly každá v jiné oblasti tak, aby naše pomoc byla co nejefektivnější.Čítať viac

Close