O nás

Samotný počiatok iniciatívy Európsky front solidarity pre Kosovo (EFSK) sa datuje do roku 2013, kedy sa sformovala táto iniciatíva v rámci Európy a uskutočnila prvá organizovaná misia na Kosovo.

Európsky front solidarity pre Kosovo ( EFSK) je medzinárodný projekt, združujúci ľudí z celej Európy, ktorí nesúhlasia s násilnou zmenou srbských hraníc pomocou vojenskej agresie NATO, vydieraním a porušovaním medzinárodného práva. Misií a aktivít EFSK sa zúčastňujú národovci z Talianska, Nemecka, Poľska, Českej republiky a Slovenska.

EFSK si kladie za ciel upozorňovať na nelegitímnosť bábkovej kosovskej štátnosti, ktorá bola vytvorená vojenskou agresiou v záujme presadzovania vplyvu USA a ich poslušných satelitov na Balkáne. Osvetovou činnosťou sa snažíme čeliť propagandistickému prekrúcaniu reality na násilne odtrhnutých územiach a zamlčovaniu pokračujúceho albánskeho a v určitom smere islamského teroru voči príslušníkom iných národov a etník žijúcich na území Kosova a Metochie.

Slovenskí národne zmýšlajúci aktivisti od počiatku podporovali spravodlivú srbskú vec na Kosove a Metochii. V roku 2016 sme sa svoju pomoc rozhodli zintenzívniť práve k spomínanej Európskej fronte solidarity pre Kosovo. My, slovenskí členovia EFSK mienime touto činnosťou nielen prejaviť svoju solidaritu našim slovanským bratom a sestrám ale dopomôcť svojou troškou k náprave nemorálneho a medzinárodného práva porušujúceho stavu zapríčineného globálnym ťažením USA a ich spojencov z NATO.

Kosovo je Srbsko!

Close